Cổng thông tin dịch vụ một cửa

Nhanh chóng, chính xác, đơn giản các thủ tục hành chính.

Dịch vụ hiện hành

Cung cấp hơn 30 biểu mẫu

Tiếp nhận hàng trăm yêu cầu mỗi ngày

Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác, tiện lợi.

Đăng ký dịch vụ mọi lúc mọi nơi

Bạn đang đi công tác xa, hay vì dịch bệnh mà không thể di chuyển, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet bạn có thể đăng ký các dịch vụ tại bất kỳ đâu.

Thuận tiện, linh hoạt

Bạn có thể nhận kết quả bản mềm qua thư điện tử, hoặc bản cứng tại quầy dịch vụ một cửa

Phản hồi tích cực từ phía người dùng